Nasza misja

Celem działania Stowarzyszenia jest:

  1. prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej i kulturalnej;
  2. upowszechnianie działań na rzecz aktywności ruchowej, wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz integracja osób niepełnosprawnych;
  3. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia oraz  ochrony środowiska naturalnego;
  4. promocja turystyki, propagowanie i szerzenie kultury oraz tradycji regionu;
  5. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wspieranie aktywizacji zawodowej oraz integracji Polski z innymi krajami;
  6. rozwój samorządności lokalnej, zwalczanie bezrobocia;
  7. wspieranie wszechstronnego rozwoju wsi i obszarów wiejskich.

Additional information