Składki zwyczajne

Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI
20 października 16, 63-000 Środa Wielkopolska

WYSOKOŚĆ SKŁADKI - 20 ZŁ ROCZNIE

NR RACHNKU BANKOWEGO
44 1020 4160 0000 2102 0187 7794

TERMIN WPŁATY - KONIEC ROKU

Additional information