Zarząd stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia:

Jerzy Kwintkiewicz - prezes

Beata Szerement - wiceprezes

Izabela Jóźwiak-Śliwińska - skarbnik

Barbara  Skowrońska - sekretarz

Andrzej Żurawski - członek nadzwyczajny

Additional information